Wachtwoord vergeten

E-mailadres
*

×

Opmerkingen

Voornaam
*
Achternaam
*
Organisatie
E-mailadres
*

Opmerkingen


×

Buurtkamer Trefpunt Tweebos

Er vinden elke dag van de week zowel recreatieve, educatieve als hulpverleningsactiviteiten plaats voor bewoners uit de wijk en dan met name de Tweebosbuurt.
Doel is te werken aan "onbekend maakt onbemind".

Beschrijvingstype: Praktijkbeschrijving
Organisatie:Vestia
Gemeente:gemeente Rotterdam
Fase:In uitvoering
Kosten:€ 5.000 - € 10.000
Toelichting
kosten:
Huur van de Buurtkamer
Startjaar:Start november 2014. Loppt door t/m december 2017 (of zo veel langer vanwege de herstructureringsopgave)
Doorlooptijd:> 2 jaar
Interventiesoort:accommodaties
bewonersinitiatief
bewonersparticipatie
sociale, educatieve en culturele programma's
Effecten:gemeenschapszin / gedeelde waarden - integratie bewonersgroepen
Beschrijver:Lenie Broere (lenie.broere@Vestia.nl)
Aan welke uitgangspunten van Vestia draagt deze interventie bij?:Behoud waarde Vastgoed (verhuur- en verkoopbaar houden)
Huurders woongenot garanderen (aanpak overlast)
Gebruik maken van kracht van burgers


Aanleiding

• Overlast door groepen jongeren.
• Uitslag van de door Vestia gehouden enquête: anonimiteit, geen sociale controle, onveiligheidsgevoel, terug trekken achter de voordeur.
• Komend jaar zal worden gestart met de herstructurering van de Tweebosbuurt. Deze ruimte is uitermate geschikt om een spreekuur voor de bewoners te houden.

Doel

Vergroten veiligheidsgevoel

Verminderen sociale meldingen. Bewoners die zich verbonden en veilig voelen willen ook graag in hun buurt blijven wonen. Dit draagt bij aan en verlaging van de mutatiegraad.

Doelgroep

Huurders en hun kinderen

Activiteiten

Vestia neemt de huur van een BOG pand voor haar rekening uit haar leefbaarheidsbudget. Er vinden elke dag van de week zowel recreatieve, educatieve als hulpverleningsactiviteiten plaats voor bewoners uit de wijk en dan met name de Tweebosbuurt. De activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers uit de Afrikaanderwijk.

Activiteitenresultaat ('output')

Resultaat moet zijn dat er gemiddeld 30 unieke bewoners uit de Tweebosbuurt Trefpunt Tweebos bezoeken. Daarbij moet sprake zijn van een evenredige verhouding aan etniciteit in deze buurt woont.
De activiteiten moeten allen tot doel hebben de integratie te bevorderen.
De activiteiten worden georganiseerd voor en door bewoners uit de wijk.

Wijze van uitvoering

Vrijwilligers nemen het voortouw maar baseren het aanbod wel op de vraag vanuit de buurt.

Effecten

- gemeenschapszin / gedeelde waarden voor Bewoners en Vestia
- Meer integratie bewonersgroepen voor Bewoners en Vestia


Betrokkenen in investerende rol

- Vestia (woningcorporatie)
- Gemeente Rotterdam (gemeente)

Betrokkenen in uitvoerende rol

- Vrijwilligers en huurders Afrikaanderwijk (vrijwilligers(organisatie))
Zetten zich in voor de (eigen) buurt

Betrokkenen in co-producerende rol

- Gemeente Rotterdam (gemeente)

Betrokkenen in incasserende rol

- Vestia (woningcorporatie)
Vermindering sociale meldingen en daling mutatiegraad
- Gemeente Rotterdam (gemeente)
- Huurders Tweebosbuurt (bewoner(s))
Verbetering veilihedsgevoel

Context

Het project wordt uitgevoerd in een buurt met veel overlast meldingen en overlast veroorzaakt door jongeren uit de buurt.

Wijze van bewonersparticipatie

Het project is opgezet door een actieven bewoner uit de wijk.

Communicatie-aanpak

Er worden pamfletten op de deur geplakt en er wordt regelmatig een nieuwsbrief verspreid.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarde is cofinanciering door de gemeente voor wat betreft de activiteiten en eventuele ondersteuning van de vrijwilligers.

Tips & trucs

Randvoorwaarde is professionele ondersteuning van de vrijwilligersTerug  |   pdf  Totaaloverzicht  |   pdf  Effectenarena  |   pdf  Effectenkaart  |   pdf  Meetblad  
Nieuwe versie online

De nieuwe, verbeterde versie van Wat Werkt in de Wijk staat online.

Wat is onder meer nieuw?
- afgeronde monitormodule
- eigen velden aanmaken voor je organisatie
- een aangepaste wizard (o.m. gebruiksvriendelijker partijen selecteren en suggesties voor andere interessante beschrijvingen)
- groepen van interventiebeschrijvingen maken, met eigen internetadres
- kopieerfunctie
- reactie achterlaten (alleen zichtbaar voor mede-WWidW'ers)

Het kan zijn dat je nog 'bugs', foutjes, tegenkomt. Meld deze dan zo snel mogelijk. Het helpt als je daarbij zo precies mogelijk kunt aangeven wat je deed en met welke interventiebeschrijving en in welke internetbrowser (bijv. Internet Explorer, versie 8.1). Eventueel foutmelding graag met URL/printscreen/browser/inloggegevens doormailen naar wwidw@platform31.nl ovv bug WWidW. Voor vragen kan je altijd bellen naar:

Sterre Hijlkema (06 57 94 21 04)
Frans Desloover (06 22 49 91 56)
×

Problemen

Ondervindt u problemen met de site? We ondersteunen de huidige en voorlaatste versie van de volgende browsers:

  • Firefox
  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer 8+

Voor de beste ervaring raden wij u aan de nieuwste versie van een de browsers hierboven te downloaden. Bekijk deze site om de nieuwste versies van de browsers te zien. Opmerking: wanneer u een oudere versie van een browser gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat u geen toegang kunt krijgen tot WatWerktindeWijk of dat sommige functies van de site niet naar behoren werken. De nieuwste versies van browsers bieden ook betere encryptie en privacy.

Als een functie van de site nog altijd niet naar behoren werkt, probeer dan als oplossing een andere browser. Als u deze mogelijke oplossingen hebt geprobeerd, maar u ervaart nog altijd problemen, neem dan contact met ons op met de volgende details of mail naar wwidw@platform31.nl:

Voornaam
*
Achternaam
*
E-mailadres
*
Probleem omschrijving
*
Besturingsysteem en versie
*
URL
*
Foto
Upload een afbeelding

×