Wachtwoord vergeten

E-mailadres
*

×

Opmerkingen

Voornaam
*
Achternaam
*
Organisatie
E-mailadres
*

Opmerkingen


×

Energiebesparen in gemeenschappelijke voorzieningen Park Krayenhof

Beschrijving van de maatregelen die zijn genomen in complex Park Krayenhof ter besparing van energieverbruik in de gemeenschappelijke ruimten.

Beschrijvingstype: Praktijkbeschrijving
Organisatie:Eigen Haard
Gemeente:gemeente Uithoorn
Fase:Afgerond
Kosten:€ 10.000 - € 10.000
Toelichting
kosten:
dit betreft de kosten van de ingreep / advies installateur Een deel daavan wordt terugverdiend
Startjaar:2015
Doorlooptijd:doorlopend / zonder specifiek eind
Interventiesoort:bewonersinitiatief
fysieke verbetering woonomgeving
Effecten:woonlasten - effectiviteit diensten/producten
Beschrijver:Hennie Lodeweges (h.lodeweges@eigenhaard.nl)
Contactpersoon:Piet ten Brink, voorzitter bewonerscommissie
Eigen Haard Wijklabel:Niet van toepassing
Lage bewonerstevredenheid:Niet van toepassing
Eigen Haard beleidsspeerpunt:Stimuleren sociaal eigenaarschap bewoners en zelfbeheer
Energiezuinig en duurzaam leven
Toelichting op beleidsspeerpunt:Eigen Haard wil in haar hele bezit energiezuinig gedrag stimuleren. Zeker wanneer dit, zoals bij Park Krayenhof, gebeurt op vraag of initiatief van de huurders.


Aanleiding

Verzoek bewoners om de verlichting in de algemene ruimten te vervangen door led-verlichting

Doel

Besparen energie in de algemene ruimte van het complex

- lagere woonlasten voor de huurders
- terugdringen CO2- uitstoot voor Eigen Haard

Doelgroep

Alle huurders van het complex

Activiteiten

- Onderzoeken en vaststellen welke activiteiten tot minder energieverbruik in de algemene ruimten

- Busiinesscase it.b.v. nvestering Eigen Haard: de besparingen op de energierekening in de eerste 2,5 jaar na plaatsing van LED, is voor Eigen Haard

- 70 % draagvlak onder huurders krijgen

- Het llaten vervangen van standaard verlichting door LED lampen in slimme schakelingen in het elektranet toepassen bewegingssensoren)
Activiteitenresultaat ('output')

- Minder energieverbruik met lagere woonlasten voor bewoners tot gevolg
- Investering Eigen Haard blijft beperkt doordat huurders mee betalen.

Wijze van uitvoering

- Uitwerking idee met bewoners door medewerker Woonservice
- Uitvoering door een installateur

Effecten

- Lager(e) woonlasten voor bewoners (oorsprong: LED verbruikt minder energie dan normale verliichting. Door de beweginssensoren brandt het licht bovendien minder vaak.)
- Meer effectiviteit diensten/producten voor Eigen Haard (oorsprong: LED verlichting heeft minder onderhoud nodig dan normale. Daarnaast draagt het bij aan de duurzaamheidsambitie van Eigen Haard)


Extra effectinformatie

Het betreft een win / win situatie. Alle betrokken partijen hebben een belang / voordeel bij de toegepaste ingreep

Betrokkenen in investerende rol

- eigen haard (woningcorporatie)
opdrachtgever
- bewoners complex Park Krayenhoff (bewoner(s))
de eerste drie jaar zijn besparingen voor Eigen Haard, niet voor de huurders

Betrokkenen in uitvoerende rol

- Firma De Beij Uithoorn (overige organisatie)
meedenkende / adviserende installateur. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering hebben zij een belangrijke rol gespeeld

Betrokkenen in co-producerende rol

- Bewonerscommissie Park Krayenhoff (bewonersorganisatie)
De commissie is initiatiefneme en meedenker in het proces.En heeft bewonerscommunicatie gedaan.

Betrokkenen in incasserende rol

- bewoners complex Park Krayenhoff (bewoner(s))
Na uitleg ondersteunen zij het doel / initiatief. Het voordeel komt op termijn bij deze groep terecht.

Context

- Actieve en betrokken bewoners(groep) die nadenkt over verbeteren van het complex waar ze wonen. Zelfredzaamheid is hen niet vreemd
- Ambitie van Eigen Haard op gebied van stimuleren zelfbeheer en verlagen van CO-2 uitstoot en woonlasten van huurders te verlagen. En om zelfbeheer/eigenaarschap huurders te

Wijze van bewonersparticipatie

Initiatief komt van de bewoners. Op basis van gelijkwaardigheid is Eigen Haard in gesprek gegaan om samen te onderzoeken hoe de bewonersdoelen gehaald kunnen worden.

Communicatie-aanpak

De aanwezige bewonerscommissie informeerde hun achterban en heeft de 70% meerderheid binnen het complex om de energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren geregeld..

Randvoorwaarden

- Creëren van draagvlak onder alle bewoners
- Draagvlak krijgen bij Eigen Haard door deel investering bij huurders te laten leggen

Contra indicaties

- Als het niet of nauwelijks iets voor bewoners oplevert en als huurders niet mee willen investeren. (geen draagvlak)

Tips & trucs

Duidelijk de bewoners informeren over het doel en hoe de werkwijze is, waarbij de ingreep voor bewoners kosten neutraal verloopt. Uiteindelijk levert het hen voordeel op, wordt er een bijdrage aan het milieu geleverd en ervaren bewoners, dat zij met hun corporatie goed in gesprek kunnen gaan om doelen te verwezenlijken.

Opmerkingen

Bewoners leveren een bijdrage aan de ingreep op de volgende wijze:
Investering bedraagt € 11.000
De vergoeding van elektra gebruik blijft gedurende 2,5 jaar op het huidige niveau, waardoor via het lagere energie verbruik de investering wordt terugverdiend. Daarna schuift het voordeel richting bewonersTerug  |   pdf  Totaaloverzicht  |   pdf  Effectenarena  |   pdf  Effectenkaart  |   pdf  Meetblad  
Nieuwe versie online

De nieuwe, verbeterde versie van Wat Werkt in de Wijk staat online.

Wat is onder meer nieuw?
- afgeronde monitormodule
- eigen velden aanmaken voor je organisatie
- een aangepaste wizard (o.m. gebruiksvriendelijker partijen selecteren en suggesties voor andere interessante beschrijvingen)
- groepen van interventiebeschrijvingen maken, met eigen internetadres
- kopieerfunctie
- reactie achterlaten (alleen zichtbaar voor mede-WWidW'ers)

Het kan zijn dat je nog 'bugs', foutjes, tegenkomt. Meld deze dan zo snel mogelijk. Het helpt als je daarbij zo precies mogelijk kunt aangeven wat je deed en met welke interventiebeschrijving en in welke internetbrowser (bijv. Internet Explorer, versie 8.1). Eventueel foutmelding graag met URL/printscreen/browser/inloggegevens doormailen naar wwidw@platform31.nl ovv bug WWidW. Voor vragen kan je altijd bellen naar:

Sterre Hijlkema (06 57 94 21 04)
Frans Desloover (06 22 49 91 56)
×

Problemen

Ondervindt u problemen met de site? We ondersteunen de huidige en voorlaatste versie van de volgende browsers:

  • Firefox
  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer 8+

Voor de beste ervaring raden wij u aan de nieuwste versie van een de browsers hierboven te downloaden. Bekijk deze site om de nieuwste versies van de browsers te zien. Opmerking: wanneer u een oudere versie van een browser gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat u geen toegang kunt krijgen tot WatWerktindeWijk of dat sommige functies van de site niet naar behoren werken. De nieuwste versies van browsers bieden ook betere encryptie en privacy.

Als een functie van de site nog altijd niet naar behoren werkt, probeer dan als oplossing een andere browser. Als u deze mogelijke oplossingen hebt geprobeerd, maar u ervaart nog altijd problemen, neem dan contact met ons op met de volgende details of mail naar wwidw@platform31.nl:

Voornaam
*
Achternaam
*
E-mailadres
*
Probleem omschrijving
*
Besturingsysteem en versie
*
URL
*
Foto
Upload een afbeelding

×