Wachtwoord vergeten

E-mailadres
*

×

Opmerkingen

Voornaam
*
Achternaam
*
Organisatie
E-mailadres
*

Opmerkingen


×

Beheer Intensiteit Kaart (BIK)

Het BIK instrument geeft jaarlijks inzicht in het noodzakelijke beheer van wooncomplexen op basis van verschillende bronnen die input leveren. Daarnaast wordt een doeltreffende verdeling van middelen en personele inzet bereikt. De BIK fungeert ook als bespreek- en legitimatie-instrument met stakeholders.

Beschrijvingstype: Praktijkbeschrijving
Organisatie:Staedion
Gemeente:gemeente 's-Gravenhage
Fase:In uitvoering
Startjaar:2014
Doorlooptijd:doorlopend / zonder specifiek eind
Interventiesoort:beheer, handhaving en veiligheid
bewonersparticipatie
fysieke verbetering woonomgeving
Effecten:thuis voelen - zorg voor eigen woning / directe woonomgeving - kosten bedrijfsvoering - afstemming diensten/producten
Beschrijver:Erwin Steemers (est@staedion.nl)
Contactpersoon:Jordi Vreede jvr@staedion.nl


Doel

Het BIK instrument maakt het mogelijk om jaarlijks intern een objectieve allocatie van middelen mogelijk te maken in onze wooncomplexen, gericht op zowel de personele als financiële inzet.

- Ontwikkeling van buurten en wooncomplexen (relatief) in kaart brengen.
- Realiseren van een koppeling van financieel en maatschappelijk rendement.
- Legitimering van de inzet op het gebied van leefbaarheid.

Doelgroep

De bewoners en collega's.

Activiteiten

Voorbereiding:
- bevraging bewoners (middels online enquête) op woonbeleving
- scoren wooncomplexen door medewerkers van de Thuisteams
- importeren externe data uit Leefbaarometer
- verzamelen cijfers woonfraude en overlast op buurtniveau uit eigen database
- verwerken en combineren data tot een score (1 t/m 5) op buurt- en wooncomplexniveau
- vertalen scores naar een visuele weergave

Gebruik:
- bespreking van verdeling beschikbare middelen op basis van uitkomst BIK scores
- inzicht in participatie; gericht stimuleren van bewonersparticipatie indien niet aanwezig
- samenstellen projectenlijst (leefbaarheid en onderhoudsprojecten) op basis van uitkomst BIK scores

Activiteitenresultaat ('output')

Gerichte inzet van personele en financiële middelen alsmede legitimatie hiervan.

Effecten

- Meer thuis voelen voor onze bewoners (oorsprong: Naast andere indicatoren hebben bewoners met het invullen van de 'Thuisgevoel' enquêtes, invloed op de inzet van personele en financiële middelen en bepalen zij hierdoor mede de verhoging van hun thuisgevoel. )
- Meer zorg voor eigen woning / directe woonomgeving voor onze bewoners (oorsprong: Actieve bewonersparticipatie heeft invloed op de BIK score. Het helpt bij de bewustwording dat zij hierdoor invloed kunnen uitoefenen op de inzet van personele en financiële middelen. )
- Beter(e) kosten bedrijfsvoering voor Staedion en onze bewoners (oorsprong: Effectievere verdeling van de beschikbare middelen op basis van uitkomst BIK scores zorgt dat deze terecht komen waar deze het meest effect sorteren. )

- Beter(e) afstemming diensten/producten voor Staedion (oorsprong: De BIK scores faciliteren het gesprek tussen Vastgoed en Thuisteams over de sociale en fysieke staat van complexen. )

Context

Staedion streeft het Thuisgevoel voor haar bewoners na. Om dit doel te bereiken hebben bewoners middels het BIK instrument mede invloed op de inzet van onze middelen.

Wijze van bewonersparticipatie

Bewoners wordt verzocht de enquêtes in te vullen, actief melding te maken van woonfraude en overlast en de bereidheid te tonen actief te participeren in hun wooncomplex.

Communicatie-aanpak

- De meest actuele BIK jaarscores worden binnen de organisatie gedeeld zodat in het opstellen van de jaarplannen hiermee rekening gehouden kan worden.
- Op wooncomplexniveau worden deze gezamenlijk besproken met de bewonerscommissie. Hieruit resulteert een plan van aanpak voor dat wooncomplex.
- Op buurtniveau worden deze met onze stakeholders besproken om gezamenlijk de prioriteiten te bepalen. Hiermee kunnen wij gezamenlijk optrekken in een aanpak (bijvoorbeeld inbraakpreventie, meer surveilleren)

Randvoorwaarden

Inzet van de bewoners en een goed functionerend meldingssysteem voor woonfraude en overlast.

Foto('s)

  
BIK presentatie Stakeholdersbijeenkomst 2017
  
Voorbeeld score BIK op buurtniveau

Bijlage(n)

- 2017-06-21_Voorbeeld_score_BIK_voor_extern_gebruik.xlsx- Voorbeeld van Scores op buurt- en wooncomplexnivea

Link(s)

- https://www.youtube.com/watch?v=EohbA_oYjdw&feature=youtu.be - Animatie BIKTerug  |   pdf  Totaaloverzicht  |   pdf  Effectenarena  |   pdf  Effectenkaart  |   pdf  Meetblad  
Nieuwe versie online

De nieuwe, verbeterde versie van Wat Werkt in de Wijk staat online.

Wat is onder meer nieuw?
- afgeronde monitormodule
- eigen velden aanmaken voor je organisatie
- een aangepaste wizard (o.m. gebruiksvriendelijker partijen selecteren en suggesties voor andere interessante beschrijvingen)
- groepen van interventiebeschrijvingen maken, met eigen internetadres
- kopieerfunctie
- reactie achterlaten (alleen zichtbaar voor mede-WWidW'ers)

Het kan zijn dat je nog 'bugs', foutjes, tegenkomt. Meld deze dan zo snel mogelijk. Het helpt als je daarbij zo precies mogelijk kunt aangeven wat je deed en met welke interventiebeschrijving en in welke internetbrowser (bijv. Internet Explorer, versie 8.1). Eventueel foutmelding graag met URL/printscreen/browser/inloggegevens doormailen naar wwidw@platform31.nl ovv bug WWidW. Voor vragen kan je altijd bellen naar:

Sterre Hijlkema (06 57 94 21 04)
Frans Desloover (06 22 49 91 56)
×

Problemen

Ondervindt u problemen met de site? We ondersteunen de huidige en voorlaatste versie van de volgende browsers:

  • Firefox
  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer 8+

Voor de beste ervaring raden wij u aan de nieuwste versie van een de browsers hierboven te downloaden. Bekijk deze site om de nieuwste versies van de browsers te zien. Opmerking: wanneer u een oudere versie van een browser gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat u geen toegang kunt krijgen tot WatWerktindeWijk of dat sommige functies van de site niet naar behoren werken. De nieuwste versies van browsers bieden ook betere encryptie en privacy.

Als een functie van de site nog altijd niet naar behoren werkt, probeer dan als oplossing een andere browser. Als u deze mogelijke oplossingen hebt geprobeerd, maar u ervaart nog altijd problemen, neem dan contact met ons op met de volgende details of mail naar wwidw@platform31.nl:

Voornaam
*
Achternaam
*
E-mailadres
*
Probleem omschrijving
*
Besturingsysteem en versie
*
URL
*
Foto
Upload een afbeelding

×