Haarlem wijk banner-1516116802

Bijeenkomsten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de themabijeenkomsten van Wat Werkt in de Wijk.

De vakgemeenschap komt meerdere keren per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen op een actueel en relevant onderwerp en om de praktijkkennis over het ontwikkelen van effectieve (model)interventies met elkaar te delen. De bijeenkomsten worden per kalenderjaar ingepland. Hieronder vindt u een overzicht van aankomende bijeenkomsten.

 • Huisvesten van kwetsbare groepen
  Wanneer: donderdag 13 september 2018
  Locatie: Area Wonen, Uden
  Steeds vaker zijn cliënten uit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen aangewezen op huisvesting in reguliere buurten/wijken. Hoe breng je de omvang van dit vraagstuk in beeld? Wat betekent dit voor corporaties en wat kun je doen voor een ‘zachte landing in de wijk’?
  Meer informatie volgt.
 • Nabuurschap en zo lang mogelijk thuis in de wijk
  Wanneer: donderdag 15 november 2018
  Locatie: n.t.b.
  Door transities in de zorg woont een steeds grotere groep mensen met een zorgvraag langer zelfstandig. Daardoor neemt de behoefte toe aan beschutte woonplekken en woonvormen die helpen actief te blijven, waar men iets voor elkaar en de buurt kan betekenen. Wat betekent dit voor corporaties en hoe kun je hierbij samenwerken met andere maatschappelijk partners in de wijk? De Flatcoach als case.
  Meer informatie volgt.